HPV-vaccinets historia i Sverige HPV-vaccinets historia i Sverige

2006

Det första HPV-vaccinet godkänns i ett antal EU-länder, däribland Sverige.

2008

Socialstyrelsen beslutar om allmän vaccination av flickor i åldrarna 10-12 år, födda 1999 eller senare.

2012

Vaccination för flickor i årskurs 5-6 erbjuds kostnadsfritt genom skolhälsovården inom ramen för barnvaccinationsprogrammet.

2013

Nationella vaccinationsprogram börjar regleras genom smittskyddslagen. Det är regeringen som fattar beslut baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten.

2017

WHO rapporterar att 71 länder världen över har HPV-vaccination för flickor inkluderat i sitt nationella vaccinationsprogram. 11 länder har även inkluderat vaccination för pojkar.

2019

Täckningsgraden bland flickor födda 2006 för minst en vaccindos är 86%, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

2020

Med start höstterminen 2020 kommer HPV-vaccination erbjudas kostnadsfritt till både flickor och pojkar i årskurs 5. Vaccinet erbjuds genom elevhälsan, inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.