Myt
1

HPV är sällsynt.

Svar: nej, HPV är världens vanligaste sexuellt överförbara infektion. HPV kan drabba vem som helst, kvinnor som män. HPV är faktiskt så pass vanligt att de flesta sexuellt aktiva människor någon gång har haft en HPV-infektion.

Myt
2

Myt: Om jag har HPV kommer jag att få cancer.

Svar: det finns över 200 typer av HPV. Vissa typer av HPV orsakar vårtor och några typer av HPV kan leda till förstadier av cancer eller cancer.

De flesta HPV-infektioner läker ut av sig själva, men ibland blir de långvariga. HPV-infektioner kan orsaka cellförändringar, men det tar vanligtvis många år innan cancer utvecklas. HPV orsakar nästan alla fall av livmoderhalscancer. Genom cellprovtagning för kvinnor kan eventuella cellförändringar identifieras innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

Myt
3

Det går att bota HPV.

Svar: det finns ingen behandling mot HPV-infektion, oftast försvinner dock infektionen av sig själv. Kroppen läker vanligtvis ut HPV-viruset inom ungefär två år.

Myt
4

HPV drabbar endast kvinnor.

Svar: nej. HPV kan drabba vem som helst som är sexuellt aktiv, oavsett könstillhörighet. Vissa typer av HPV kan på lång sikt orsaka cancer för både män och kvinnor, och vissa typer av HPV kan orsaka kondylom (könsvårtor) hos både män och kvinnor.

Myt
5

HPV och kondylom är samma sak.

Svar: nej. HPV-virus är en sexuellt överförbar infektion och vissa typer av HPV-virus kan leda till kondylom, även kallat könsvårtor. Det finns behandlingar mot könsvårtor, som kan förskrivas på t.ex. vårdcentral eller ungdomsmottagning.