Cellförändringar är inte cancer

Infektion med HPV är oftast den bakomliggande orsaken till cellförändringar på livmoderhalsen som kan orsaka cancer. Det finns olika grader av cellförändringar: lätta eller höggradiga.

Lätta cellförändringar läker ofta ut av sig själva och behöver ingen behandling men bör kontrolleras regelbundet. Höggradiga cellförändringar behöver ofta ett kirurgiskt ingrepp som kallas konisering eller excisionsbehandling innan de utvecklas till livmoderhalscancer. De metoder som används för att ta bort cellförändringar inkluderar kirurgi, laser, värmekniv eller frysbehandling. Men i vissa fall kan även höggradiga cellförändringar läka ut av sig själva utan behandling och kan kontrolleras med uppföljande besök hos gynekolog.

Vaccination mot HPV efter excisionsbehandling kan minska risken för förnyade cellförändringar. Kvinnor som har behandlats för cellförändringar i livmoderhalsen kan därför diskutera HPV-vaccination med sin gynekolog. Detta för att undvika ytterligare excisionsbehandling som vid graviditet kan leda till förtidsbörd.

Vaccination mot HPV efter excisionsbehandling kan rekommenderas enligt Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention.

En svensk studie visar att det finns en kraftigt minskad prevalens av cellförändringar kopplade till HPV-typer som vaccinet skyddar mot hos de HPV-vaccinerade kvinnorna samt en minskad risk för cancer.

Läs mer: Cellförändringar i livmoderhalsen - 1177

Livmoderhalscancer illustration

Illustration på olika stadier av cellförändringar i livmoderhalsen.

Nationellt vårdprogram livmoderhalscancerprevention

Det nationella vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention är ett dokument utarbetat av RCC (Regionala Cancercentrum i Samverkan) tillsammans med Socialstyrelsen. Dokumentet strävar efter att ge evidensbaserade rekommendationer på processer till samtliga delar av vårdkedjan, där HPV-vaccination inkluderas, för att förhindra uppkomsten av livmoderhalscancer.

Spruta

HPV-screening

Screening syftar främst till att förebygga livmoderhalscancer genom att upptäcka cellförändringar och tumörer i ett tidigt stadium.För yngre kvinnor möjliggör tidig upptäckt bl.a fertilitetsbevarande behandling.

Kallelser till provtagning sker med 5 års intervall efter prov med HPV-analys för kvinnor 23-49 och med 7 års intervall efter prov med HPV-analys för kvinnor 50-70 år.

På en gynekologisk cellprovskontroll tar barnmorskan eller gynekologen ett cellprov från livmoderhalsen. Provtagningen sker med hjälp av en liten spatel och en borste som förs in i slidan när kvinnan ligger i en gynstol. Provet analyseras för HPV och/eller cellförändringar. Självprovtagning kan genomföras som alternativ. Provet tas då av kvinnan själv från slidan och är lika pålitligt för upptäckt av HPV som prov som tagits av vårdgivare. Provet analyseras för HPV. Om provsvaret visar att provet innehåller HPV kallas kvinnan till gynekolog för vidare utredning.

Vill du boka tid för HPV-vaccination?

Här kan du hitta en vaccinationsmottagning nära dig.

Alla barn i åk 5 får möjlighet att vaccinera sig kostnadsfritt via elevhälsan. För dig som är äldre finns möjlighet att bekosta den själv. Fråga din mottagning om aktuellt pris. Vårt register uppdateras successivt och alla mottagningar kanske inte finns med. Kontakta din vårdcentral om din sökning inte ger några träffar.

HPV vaccination för kvinnor

Även som vuxen kvinna går det att vaccinera sig mot HPV. En majoritet av alla sexuellt aktiva drabbas, oavsett ålder. Så även om du har haft sex tidigare så är risken liten att du blivit smittad av alla sorter som vaccin skyddar mot. Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om HPV vaccin.

Läs mer

HPV vaccination för pojkar födda 2008 eller tidigare

Om din son är född före 2009 och därmed inte omfattas av vaccinationsprogrammet så kan du som förälder ändå vaccinera ditt barn mot HPV genom privat vaccination. Genom privat HPV-vaccination via vaccinationscentral kan du hjälpa till att skydda ditt barn. Denna vaccination är egenbekostad.

Läs mer

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.