Kondylom, cellförändringar och cancer

Vissa HPV-infektioner utvecklas långsamt utan synliga symtom. HPV kan finnas vilande i kroppen eller försvinna spontant.

Vissa människor utvecklar kondylom (könsvårtor), medan andra drabbas av allvarligare sjukdom, såsom förstadier till cancer som kan utvecklas till cancer.

En HPV-infektion kan i vissa fall få allvarliga följder.

Klicka på bilderna nedan för att se några av konsekvenserna en HPV-infektion kan ge.

Livmoderhalscancer

Andra typer av cancer

Kondylom (könsvårtor)

Kvinnlig anatomi och utvecklingen av livmoderhalscancer

I vissa fall, vid infektion med HPV, kan cellförändringar förekomma i livmoderhalsen. Cellförändringar varierar i svårighetsgrad beroende på hur många och var cellerna utvecklas i slemhinnan (infekterade celler).

De flesta av dessa förändringar läker ut spontant, medan andra förblir stabila eller utvecklas till ett förstadie till cancer (abnormala celler).

Antal HPV-relaterade cellförändringar per år i Sverige:

 • 11 000 höggradiga cellförändringar, vilka kan föranleda invasiv undersökning och ibland kirurgisk behandling.
 • 51 000 låggradiga cellförändringar

Behovet av uppföljning styrs av ålder och vidare provtagning. Ungefär 550 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år i Sverige varav ca 150 avlider i sviterna.

HPV och andra typer av cancer

Det uppskattas att HPV orsakar cirka 70 % av all vaginalcancer och 35 % av all vulvacancer

HPV kan också infektera bland annat området mellan vagina och vulva, vilka kan orsaka cellförändringar och leda till förstadium till cancer och cancer i vulva eller vagina.

HPV i världen

Antal nya fall per år av HPV-relaterade vulva- och vaginalcancer i världen.

 • 11 000 fall av vulvacancer
 • 14 000 fall av vaginalcancer

HPV i Sverige

Antal nya fall per år av HPV-relaterade vulva- och vaginalcancer i Sverige.

 • 200 fall av vulvacancer
 • 40 fall av vaginalcancer

Det uppskattas att HPV orsakar cirka 90% av all analcancer

Analcancer är en ovanlig sjukdom men förekomsten ökar i vissa länder som Sverige. Där finns fler rapporterade fall hos kvinnor än män. Anal HPV-infektion är inte nödvändigtvis kopplat till analt samlag. Hos kvinnor med dubbelinfektion i livmoderhalsen och anus är det troligt att HPV-smittspridningen sker från livmoderhalsen till anus. I Sverige drabbas ca 200 män och kvinnor varje år av analcancer, de allra flesta fall startar som en HPV-infektion.

HPV i världen

Antal nya fall per år av HPV-relaterade analcancer i världen.

 • 9 900 fall hos män
 • 19 000 fall hos kvinnor

HPV i Sverige

Antal nya fall per år av HPV-relaterade analcancer i Sverige.

 • Ca 40 fall hos män
 • Ca 160 fall hos kvinnor

HPV och kondylom (könsvårtor)

I Sverige får varje år cirka 20 000 män och kvinnor kondylom orsakade av HPV

Kondylom (könsvårtor) är mycket smittsamma och kan vara både obehagliga och generande. Cirka 90% av fallen kan förhindras genom HPV-vaccination.

Finns:

 • På vaginan
 • På blygdbenet
 • Runt anus
 • Vid urinröret

Finns:

 • På penis
 • På förhuden
 • Vid urinröret
 • Runt anus
 • I ljumskarna

Vissa lågrisktyper av HPV kan orsaka lindriga, men besvärande symtom, som kondylom (könsvårtor).

Tiden från infektionstillfälle till utbrott av kondylom varierar mycket, ibland kan det dröja flera år. Beroende på hur omfattande sjukdomen är finns både medicinsk och kirurgisk hjälp att få. Kondylom kan vara smärtsamt, och kommer dessutom lätt tillbaka.

Efter en tid kan många av de besvärliga vårtorna försvinna spontant.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.