Det finns HPV-test för kvinnor. Skulle testet visa sig positivt, behöver det inte betyda att man är drabbad av ett förstadie till cancer eller cancer. Det innebär bara att viruset finns i kroppen och kan överföras till en annan person via sex.

Läs mer om förebyggande av HPV

I Sverige rekommenderas alla kvinnor mellan 23 och 49 år cellprovtagning vart tredje år, och kvinnor som är 50-64 år vart sjunde år.

99 procent

Livmoderhalscancer orsakas av HPV-infektion. Regelbunden cellprovtagning är mycket viktigt, då det kan förhindra ca 60 % av dödsfall orsakad av livmoderhalscancer. Vid själva provet är det vanligast att man använder en spatel, som stryks mot livmodertappen, och en liten borste vid livmoderhalsens början. Analys av provet görs av ett medicinskt labb/laboratorium.

Glöm inte cellprovtagning, den är viktig!