Att vara påläst är en bra start för föräldrar i kampen mot HPV.

Som förälder vill man framförallt skydda sina barn från skada och sjukdom. Ju mer man känner till om hälsoriskerna för barn, desto bättre kan man förstås skydda dem.

En persons första intima relationer innebär, förutom risk för oönskad graviditet, risk för könssjukdomar så som HPV-infektion. HPV smittar utan penetrerande sex!

Vad kan du göra för att skydda ditt barn?

Det är viktigt att prata öppet om sex och risker. Välj ett bra tillfälle och använd ord som gör att du känner dig bekväm.

Prata om preventivmedel. Erbjud dig att köpa kondomer. Erbjud att boka tid och följa med till barnmorska, ungdomsmottagning eller gynekolog.

Prata om sexuellt överförbara sjukdomar. Skydda ditt barn och prata om HPV idag.

Om ditt barn inte blivit vaccinerat i skolan, är det viktigt att ni
diskuterar vaccination tillsammans med elevhälsan.

Du kan även tala med en vaccinatör, läkare, barnmorska eller gynekolog.