HPV-infektion förebyggs genom vaccination. Utbildning om säkert sex och användning av preventivmedel som minskar risken att smittas med HPV är andra förebyggande metoder. Den som är sexuellt aktiv kan begränsa antal sexuella kontakter för att minska risken att få HPV, men eftersom HPV är så pass vanligt kan det räcka med en sexuell kontakt för att smittas.

Preventivmedel: kondom och femidom

Barriärpreventivmetod som kondom eller femidom är exempel på skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar (ofta kallat könssjukdomar) som HPV, hiv, klamydia och gonorré. Genom att använda kondom minskar risken för överföring av HPV, men risken försvinner inte helt. Eftersom viruset är vanligt i både slemhinnor och på huden i underlivet kan smitta förekomma via hudkontakt där kondom/femidom inte skyddar.

Kondom
Femidom

Cellprovtagning för kvinnor

Kvinnor i åldrarna 23-49 år kallas till gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Denna provtagning kan visa på cellförändringar som kan vara förstadium till cancer eller cancer i livmoderhalsen orsakat av HPV. Dessa kontroller är ett bra skydd eftersom eventuella cellförändringar kan upptäckas och tas bort innan de utvecklas till livmoderhalscancer.

Hur ofta?

  • 23-29 år: cellprovtagning vart tredje år
  • 30-49 år: cellprovtagning med analys för HPV vart tredje år
  • 50-64 år: cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år

Läs mer om HPV-vaccination för kvinnor

Hur testar sig män för HPV?

I nuläget finns det inget godkänt HPV-test specifikt för män. Män kallas inte till cellprovtagning likt kvinnor. Vissa vårdgivare kan erbjuda cellprovtagning för män som är i riskzonen för att utveckla cancer (exempelvis män som har en hiv-infektion eller män som mottager analsex).

Läs mer om HPV-vaccination för pojkar

Hur diagnostiseras kondylom (könsvårtor)?

Några HPV-virus kan ge könsvårtor, dvs kondylom. För att kunna bedöma om det är kondylom eller inte brukar det räcka med att läkare tittar på själva vårtorna. I vissa fall kan läkaren ta ett vävnadsprov (där en bit av vårtan tas bort och undersöks i ett laboratorium) för att göra bedömningen.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.