Riskerna med en HPV-infektion varierar beroende på typ av virus.

Vissa HPV-infektioner utvecklas långsamt utan synliga symtom. HPV kan finnas ”vilande” i kroppen eller försvinna spontant.

Vissa människor utvecklar kondylom (könsvårtor), medan andra drabbas av allvarligare sjukdom, såsom förstadier till cancer som utvecklas till cancer.

En HPV-infektion kan i vissa fall få allvarliga följder.

Klicka på bilderna för att se några av konsekvenserna en HPV-infektion kan ge.

Kvinnlig anatomi och utvecklingen av livmoderhalscancer

I vissa fall, vid infektion med HPV av högrisktyp, kan cellförändringar förekomma i livmoderhalsen. Cellförändringar varierar i svårighetsgrad beroende på hur många och var cellerna utvecklas i slemhinnan (infekterade celler).

De flesta av dessa förändringar läker ut spontant, medan andra förblir stabila eller utvecklas till ett förstadie till cancer (abnormala celler). I Sverige låg, under ett år, HPV bakom:

  • 11 000 höggradiga cellförhändringar, vilket kan innebära invasiv undersökning och ibland kirurgisk behandling.
  • 51 000 låggradiga cellförändringar

Behovet av uppföljning styrs av ålder och vidare provtagning. Ungefär 550 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år i Sverige.

HPV och andra typer av cancer

HPV kan också infektera bland annat området mellan vagina och vulva, vilka kan orsaka cellförändringar och leda till förstadium till cancer och cancer i vulva eller vagina.

Analcancer är ofta orsakat av HPV-infektion. Denna form av cancer är dock ovanlig.

HPV och kondylom (könsvårtor)

Vissa lågrisktyper av HPV kan orsaka lindriga, men besvärande symtom, som kondylom (könsvårtor).

Tiden från infektionstillfälle till utbrott av kondylom varierar mycket, ibland kan det dröja flera år. Beroende på hur omfattande sjukdomen är finns både medicinsk och kirurgisk hjälp att få. Kondylom kan vara smärtsamt, och kommer dessutom lätt tillbaka. I 25 - 67% av fallen återkommer vårtorna inom 3 månader.

Efter en tid kan många av de besvärliga vårtorna försvinna spontant.

I Sverige får varje år cirka 28 000 män och kvinnor kondylom orsakade av HPV. Cirka 90% av dessa kan förhindras genom HPV-vaccination.

Kondylom (könsvårtor) är mycket smittsamma och kan vara både obehagliga och generande.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.