Vaccination mot HPV rekommenderas av Folkhälsomyndigheten. Från och med höstterminen 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 kostnadsfri vaccination mot HPV (humant papillomvirus) genom elevhälsan. Pojkar födda tidigare än 2009 samt män och kvinnor som inte omfattas av vaccinationsprogrammet kan vaccinera sig mot HPV hos en vaccinationsmottagning eller vårdcentral. Man betalar för vaccinationen själv. För aktuellt pris fråga din vaccinatör.

Du kan även läsa mer om vaccination mot HPV och vaccinationsprogrammet på Vårdguiden 1177 eller hos Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vaccination mot HPV

Det finns olika vaccin som skyddar mot HPV

Dessa HPV-vacciner ges som 2 eller 3 sprutor i överarmen, beroende på ålder.

Liksom andra vacciner kan HPV-vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem. Mycket vanliga biverkningar är reaktioner vid injektionsstället (smärta, svullnad och rodnad) och huvudvärk. Dessa biverkningar var oftast milda till måttliga i intensitet.

Andra vanliga biverkningar är blåmärke och klåda vid injektionsstället, feber, trötthet, yrsel och illamående. Kontakta sjukvården om ni har frågor kring vaccination eller eventuella biverkningar.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.