Från och med höstterminen 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 kostnadsfri vaccination mot HPV (humant papillomvirus) genom elevhälsan.

Tidigare har HPV-vaccination erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6. Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5. Vaccination mot HPV kommer att omfatta pojkar födda 2009 och senare.

Flickor som inte vaccinerats mot HPV vid den tidpunkt de erbjudits har rätt till gratis HPV-vaccination via elevhälsan till dess att de fyllt 18 år. Prata med din skolsköterska om du har frågor.

Du lämnar nu hpvvaccin.se

Länken du har valt tar dig till en tredje parts webbplats. Vi granskar inte eller kontrollerar inte innehållet på någon tredje parts webbplats. Vi stöder inte och är inte ansvariga för noggrannhet, innehåll, praxis eller standarder för tredjepartskällor.