Från och med höstterminen 2020 erbjuds alla barn i årskurs 5 kostnadsfri vaccination mot HPV (humant papillomvirus) genom elevhälsan.

Tidigare har HPV-vaccination erbjudits flickor i årskurs 5 eller 6. Från och med augusti 2020 kommer HPV-vaccination att erbjudas alla barn i årskurs 5. Vaccination mot HPV kommer att omfatta pojkar födda 2009 och senare.

Flickor som inte vaccinerats mot HPV vid den tidpunkt de erbjudits har rätt till gratis HPV-vaccination via elevhälsan till dess att de fyllt 18 år. Prata med din skolsköterska om du har frågor.